Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.energystreamer.pl

Twoje dane należą do Ciebie. Nie przekazujemy ich nikomu bez Twojej wiedzy, a w szczególności niesprzedajemy ich podmiotom trzecim.  Przysługują Ci wszystkie prawa gwarantowane przez regulacje Unii Europejskiej oraz Polski do dostępu, zmiany i usunięcia Twoich danych. Szczegółowe zapisy znajdują się w następującychpunktach.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.energystreamer.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest portal energystreamer.pl
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: energystreamer1@gmail.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

a. Obsługa zapytań przez formularz
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w

następujący sposób:

 1. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania,wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: ovh.pl
 2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: OVH SP Z O O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Swobodna 1 50-088 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
  Nr KRS: 0000220286
  REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556
  Kapitał zakładowy: 50000,00 zł

   

 1. Pod adresem https://ovh.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
 2. Firma hostingowa:
  a. stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie

  bezpieczeństwa),
  b. stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np.

  specjalne systemy gaśnicze),
  c. stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii

  zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),d. stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola

  dostępu, monitoring),
  e. stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów

  jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków

  środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  f. stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia

  ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),g. powołała Inspektora Ochrony Danych.

 3. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomieserwera. Zapisowi mogą podlegać:
  1. zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  2. czas nadejścia zapytania,
  3. czas wysłania odpowiedzi,
  4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w

   przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  7. informacje o przeglądarce użytkownika,
  8. informacje o adresie IP,
  9. informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług

   poprzez rejestratory na stronie,

  10. informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz

   wysyłanej przez Operatora.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  a. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 1. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. oraz przenoszenia danych.
 2. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c)wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesówrealizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu niebędzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 5. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej

  umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 6. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie

  danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych wformularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres

  e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnegoformularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób

  informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te sąwykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,

  które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym orazunikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie

   musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczeniastrony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępnena stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a wskrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Edge,
  2. Internet Explorer,
  3. Chrome,
  4. Safari,
  5. Firefox,
  6. Opera.

  Urządzenia mobilne:

  1. Android,
  2. Safari (iOS),
  3. Windows Phone.