Redakcja

Bartłomiej Kupiec ( Profil Linkedin )- Redaktor naczelny i założyciel portalu Energystreamer. Student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Przewodniczący Koła Prawa Energetycznego. Zajał II miejsce w symulacji negocjacyjnej pt. Model OPEC 2018. Poeta. Zwycięzca VIII edycji ogólnopolskiego Turnieju Poetyckiego „Orzech” im. Jerzego Kozarzewskiego. Zafascynowany filozofią, niszowymi nurtami ekonomi . Jego wiersze publikowane były w „2Miesięczniku”, „Nowych Myślach”, „Kontencie”, „Nowej Orgii Myśli”, „Radykalnym Słoniu”, „Interze-”, ” Wizjach” oraz w antologii Grała w nas gra. Bierze on czynny udział w ogólnopolskich konferencjach podczas których skupia się na tematyce ochrony konsumenta na rynku energii oraz rozwoju energetyki rozproszonej w samorządach terytorialnych.