Autorzy

Aktualnie współpracujący autorzy:

Urszula Zawadzka – studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Université de Liège w Belgii. Była Wiceprzewodnicząca Niezależnego Zrzeszenia Studentów UW. Interesuje się prawem administracyjnym oraz publicznym prawem gospodarczym z elementami komparatystyki prawniczej. Ponadto, w trakcie praktyk w jednej z największych kancelarii prawniczych w Polsce rozwijała swoje zainteresowania w dziedzinie ochrony środowiska i prawa energetycznego.

Ariel Axel Sławiński – student V roku stacjonarnych studiów prawniczych w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz student europejskiego prawa bankowego i finansowego w Uniwersytecie Luksemburskim. Stypendysta stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020 i stypendium im. Prof. Grzegorza Domańskiego. Wiceprezes Zarządu Koła Naukowego Prawa Europejskiego WPiA UW i Wiceprezes Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Ekonomicznej Analizy Prawa SGH.

Piotr Gajewski – doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego – dziedzina nauk społecznych, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, prezes i założyciel Międzywydziałowego Koła Naukowego Energetyki Uniwersytetu Gdańskiego, a także działacz w wielu innych kołach naukowych działających na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, inicjator i współorganizator ogólnopolskich konferencji naukowych oraz recenzowanych monografii naukowych związanych z prawem publicznym

Justyna Miernik- absolwentka roku specjalności Handel Zagraniczny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 2017 roku obroniła licencjat pracĻ na temat rynku diamentowego i Kimberley Process. Od 2016 do 2018 roku przewodnicząca Koła Naukowego Międzynarodowych Stosunkůw Gospodarczych UEK. Dziennikarka i zastępczyni redaktora naczelnego magazynu „Kultura na co dzień”. Współzałożycielka oraz wiceprezeska stowarzyszenia Polska Akademia Kultury. Interesuje się m.in. rynkiem surowcowym, nowoczesnymi technologiami i ideą transhumanizmu. W wolnym czasie słucha jazzu i rozwija swoje zainteresowanie kulturą dalekiego wschodu.

Jan Ambroży- Student II roku Prawa WPiA UJ, Finalista XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz Laureat I Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół stosunków międzynarodowych, zagadnień publicznego prawa gospodarczego oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Prywatnie pasjonat historii XX w., podróży, tenisa oraz piłki nożnej.

Tomasz Czech – założyciel Koła Myśli Geopolitycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także student ostatniego roku Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w Krakowie. Od dziecka zaintrygowany mechanizmami działań politycznych oraz polityką samą w sobie, z którą to chce związać swoją przyszłość. Jego aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagdanień związanych z regionem Europy Środkowo-Wschodniej oraz bezpieczeństwem energetycznym na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Prywatnie pasjonat twórczości pisarzy politycznych XX wieku, Stanisława Lema i klasycznego rocka.

Aleksandra Węgrzyn – Absolwentka kierunku Energetyka prowadzonego na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej. Obecnie kontynuuje naukę na specjalności Ekonomika, Polityka i Zarządzanie Energią. Odbyła półroczny staż w PKN ORLEN w ramach programu „Kurs na ORLEN”. Koordynatorka social media  SKN Nova Energia. W wolnych chwilach lubi eksperymentować w kuchni.

Magdalena Sikorska- obecnie doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (obszar badawczy to gospodarka energetyczna). Absolwentka kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz kierunku Inżynieria Produkcji na Politechnice Śląskiej. Jest laureatką konkursu Młodzi Ekonomiści o Energetyce (tytuł artykułu: „Polska jako obszar ograniczeń poboru energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych w sierpniu 2015 roku oraz perspektywa wprowadzenia ograniczeń poboru energii w 2017 roku w świetle raportu ENTSO-E”). W ramach nagrody za konkurs odbyła staż w spółce Tauron Polska Energia S.A. w dziale Analiz Strategicznych i Strategii, gdzie obecnie kontynuuje zatrudnienie jak specjalista.  Interesuje się tematyką zarządzania procesowego, analiz strategicznych, inwestycji na rynkach kapitałowych oraz szeroko rozumianą gospodarką energetyczną.

Mateusz Kupiec- student prawa na WPiA UJ, interesuje się prawem nowych technologii, problematyką ochrony danych osobowych oraz szeroko rozumianym prawem własności intelektualnej. Członek drużyny reprezentującej Uniwersytet Jagielloński na Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Stypendysta DAAD. Prelegent na ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych. Prywatnie zapalony czytelnik oraz wielbiciel muzyki klasycznej. Włada biegle zarówno językiem angielskim jak i językiem niemieckim. Obecnie współpracuje z kancelarią Barta Litwiński w Krakowie.

Franciszek Czerwiński – absolwent kierunku Energetyka na Wydziele Elektrycznym Politechniki Poznańskiej (mgr inż.). Obecnie student drugiego roku Elektrotechniki na specjalności Sieci i Automatyka Elektroenergetyczna na tym samym wydziale. Członek studenckiego koła naukowego „Elektroenergetyka”. Zawodowo zajmuje się projektowaniem linii zasilających dla infrastruktury teletechnicznej. Jego zainteresowania to geopolityka, transport szynowy oraz majsterkowanie.

Autorzy współpracujący w przeszłości:

Radosław Wojnarski- absolwent WPiA UJ, od października 2018 do marca 2019, współprowadził Energystreamera. Zajął II miejsce w symulacji OPEC 2018. Bierze udział w konferencjach naukowych, na których przedstawia zagadnienia związane z prawem energetycznym.

Artur Leśniak –  absolwent kierunku energetyka prowadzonego na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwent VII edycji Akademii Energii Fundacji im. Lesława A. Pagi. Zawodowo interesuje się m.in. ochroną środowiska w energetyce, prawem energetycznym, elektromobilnością i magazynowaniem energii.  W wolnym czasie czyta książki kryminalne na zmianę z powieściami fantasy, a ponadto przygotowuje się do startu w półmaratonie.

Autorzy gościnni nie zostali wymienieni.