Prosument energii odnawialnej a prawo unijne

Czas czytania: < 1 minute

Prosument energii odnawialnej stał się podstawowym elementem transformacji systemu energetycznego w Polsce. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Prezesa URE, prosumenci eksploatowali 452 tys. z 459 tys. wszystkich mikroinstalacji OZE, wprowadzając do sieci dystrybucyjnych nieco ponad 1,1 TWh energii elektrycznej. System opustów i rozszerzenie definicji prosumenta energii odnawialnej sprawiły, że prosumenckość stała się ogólnopolskim trendem- na koniec 2019 roku w naszym kraju było ok. 149 tysięcy prosumentów, podczas gdy na koniec 2018 roku – 51 tysięcy.

Polska koncepcja prosumenta energii odnawialnej nie stanowi pełnej transpozycji dyrektywy RED II. Więcej o zgodności polskiej konstrukcji prosumenta energii odnawialnej z unijnym prawem można przeczytać w artykule pt. Status prawny prosumenta energii odnawialnej na gruncie prawa polskiego w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Artykuł został napisany przez red.nacz. Bartłomieja Kupca, zawiera on analizę zmian przepisów dotyczących prosumenta w latach 2016-2019. Prosument energii odnawialnej stanowi podstawę rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *