Warsztaty: aukcje PV i zmiany w ustawie o OZE 2021

Czas czytania: 3 minuty

WARSZTATY PRAWNE

AUKCJE PV I ZMIANY W USTAWIE O OZE 2021

Termin: 9 czerwca 2021

Miejsce: Warszawa, Hotel Mercure Grand

Już 11 czerwca 2021 odbędzie się kolejna duża aukcja dla projektów do 1 MW. Z kolei zapowiedzi korzystnych zmian legislacyjnych w obszarze odnawialnych źródeł energii na rok 2021 stają się również realne. Pakiet Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków wchodzi w fazę wykonawczą, a Dyrektywa RED II wymaga pilnego wdrożenia. Dynamiczne zmiany regulacyjne oraz rynkowe dają kolejne możliwości inwestycyjne w fotowoltaice przy coraz lepszym poziomie opłacalności. W związku z tymi zmianami, zapraszamy na dedykowane branży fotowoltaicznej warsztaty mające na celu aktualizację i usystematyzowanie wiedzy u osób planujących lub realizujących przedsięwzięcia oparte o czyste technologie energetyczne. Dodatkowo, celem warsztatów jest przygotowanie projektów do wcześniej zidentyfikowanych mechanizmów wsparcia zielonej energii oraz przekazanie informacji o najnowszych trendach biznesowych, rynkowych i transakcyjnych. Wsparcie ze strony praktyków pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na wszystkie nurtujące uczestników pytania oraz zainspiruje do nowych działań.

W programie m.in.:

 • Zmiany zapowiedziane nowelizacją ustawy o OZE w roku 2021. 
 • Proces optymalnego przygotowania projektu PV do aukcji OZE.
 • Praktyka aktualizacji oferty aukcyjnej i przepisy w zakresie tarczy antykryzysowej w branży OZE.
 • Jakie są alternatywne modele zasilania OZE dla przemysłu i na czym polega łagodne przechodzenie firm na gospodarkę nisko-emisyjną? 
 • Aktywna działalność na rynku energii elektrycznej przez przedsiębiorców dysponujących instalacją PV – optymalizacja zakupu/sprzedaży energii elektrycznej z PV, umowy PPA.
 • Praktyczne aspekty kupna/sprzedaży projektów fotowoltaicznych oraz proces transakcyjny.
 • Rynek projektów PV.
 • Finansowanie procesu deweloperskiego i budowy inwestycji.

Szczegółowy program spotkania udostępniony będzie wszystkim zainteresowanym pod adresem: aleksandra.krzewinska@capitalstudio.pl

Warsztaty poprowadzą:

 • Katarzyna Szwed-Lipińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Wykładowca Uczelni Łazarskiego na kierunku MBA Energetyka. Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki – obecnie Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych URE. Ekspert w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego, w tym w szczególności regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii. Koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie systemów wpierających wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym systemów taryfy/premii gwarantowanej (FIT/FIP) oraz systemu aukcyjnego.  

 • Michał Tarka

Autor analiz dot. strategii rozwoju OZE w elektroenergetyce oraz transporcie dla Ministra Klimatu, Ministra Energii, główny doradca Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz Minister Rozwoju ds. OZE. Doradca prawny w procesach legislacyjnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz SGH w Warszawie. Przez wiele lat związany z największymi firmami prawniczymi w Polsce. Skutecznie reprezentował klientów krajowych i międzynarodowych w interdyscyplinarnych procedurach inwestycyjnych oraz nadzorował i koordynował wieloosobowe zespoły projektowe z kraju i z zagranicy. Obecnie kieruje praktyką energetyczną OZE w dużej kancelarii prawnej. Związany z branżą OZE od roku 2009. W roku 2016 nominowany do nagrody Clean Energy Awards jako najlepszy doradca prawny branży OZE w Polsce. Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck. Prelegent podczas konferencji w zakresie energetyki odnawialnej w kraju i za granicą. Został wyróżniony w ramach rankingu Legal 500 EMEA 2021. Zarządza zespołem ds. OZE w dużej kancelarii prawnej.

 • dr Marcin Trupkiewicz

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa energetycznego ora prawa odnawialnych źródeł energii. Doradza przedsiębiorcom z sektora elektroenergetycznego, gazowego, ciepłowniczego oraz paliwowego. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie regulacyjnym w sektorze energetycznym, w zakresie systemu wsparcia OZE i CHP, koncesjonowania działalności gospodarczej, przyłączania do sieci, a także w zakresie zagadnień związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym dotyczącym inwestycji w instalacje OZE oraz infrastrukturę sieciową. 

Doradza przedsiębiorcom z branży fotowoltaicznej w zakresie systemu aukcyjnego, procesów due diligence oraz transakcji obejmujących farmy fotowoltaiczne. Został wyróżniony w ramach rankingu Legal 500 EMEA 2021 (Energy and Natural Resources) w zakresie energii odnawialnej.

Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck. Autor ponad 50 publikacji naukowych oraz branżowych w zakresie prawa energetycznego oraz odnawialnych źródeł energii.

 • dr Marek Grzywacz

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie energetycznym, bezpieczeństwie surowcowym państwa oraz w postępowaniach administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Koordynator bloku specjalizacyjnego – Szkoła prawa energetycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Autor i współautor ponad 20 publikacji naukowych – artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach, współautor komentarza do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (C.H. Beck – seria Duże Komentarze, red. R. Hauser, M. Wierzbowski) oraz Meritum z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego (Wolters Kluwer – seria Meritum, red. M. Wierzbowski). Autor i współautor rozdziałów w podręcznikach akademickich do przedmiotu Prawo administracyjne (Wolters Kluwer, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski) i przedmiotu Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (C.H. Beck, red. M. Wierzbowski). 

Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych z sektora gazu ziemnego, elektroenergetycznego i odnawialnych źródeł energii. Pracował i współpracował z największymi warszawskimi kancelariami. 

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude, praca magisterska dot. prawnych instrumentów bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazu ziemnego), absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (praca doktorska z wyróżnieniem, dot. prawnoadministracyjnych instrumentów bezpieczeństwa surowcowego państwa). Uczestnik zagranicznych staży, wyjazdów badawczych i konferencji m.in. na Wuhan University (Chiny), UC Berkeley (USA), Lund University (Szwecja), Universidad de Sevilla (Hiszpania).  

Szczegółowy program spotkania udostępniony będzie wszystkim zainteresowanym uczestnikom pod adresem: aleksandra.krzewinska@capitalstudio.pl

Organizator zapewnia przerwy networkingowe, lunch oraz możliwość indywidualnych konsultacji;

Organizator zastrzega sobie prawo do opracowania innych szczegółowych zagadnień odpowiadających oczekiwaniom zgłoszonym przez uczestników.

Informujemy, że szkolenie odbędzie się z zachowaniem wymogów sanitarnych: (dotyczących m.in. wielkości sali, zachowania odpowiedniej odległości, maseczek, dezynfekcji). 

Kontakt:

Capital Training Studio

Aleksandra Krzewińska

Aleksandra.krzewinska@ capitalstudio.pl

Tel. +48 506 262 504

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *