Spółdzielnia energetyczna i klaster energii- analiza porównawcza.

Czas czytania: < 1 minute

Szczegółowa analiza i porównanie koncepcji klastra energii i spółdzielni energetycznej została dokonana przez Bartłomieja Kupca na łamach „Przeglądu Prawniczego UW”. Poniżej znajduje się link do wyżej wspomnianej publikacji: http://lawreview.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/PPUW_1_20-4-Kupiec.pdf

Spółdzielnie energetyczne i klastry energii są nowymi konstrukcjami prawnymi, wprowadzonymi i rozwijanymi przez polskiego ustawodawcę w celu zaangażowania przeciętnych obywateli na rynku energii oraz implementacji prawa Unii Europejskiej.
Spółdzielnie energetyczne oraz klastry energii zakładają względnie swobodną partycypację obywateli wokół działalności związanej z sektorem energetycznym. Kooperacja podmiotów w nich zrzeszonych pozwala na realizację projektów związanych z rozwojem OZE i ochroną środowiska naturalnego, co odpowiada założeniom powyżej wskazanych dyrektyw. Należy jednak zaznaczyć, że ani spółdzielnia energetyczna, nie odzwierciedlają treści unijnych dyrektyw.

Ustawodawca powinien, na podstawie ekonomicznych i legislacyjnych analiz, kształtować regulacje dotyczące klastra energii oraz spółdzielni energetycznej w taki sposób, aby zapewnić im stabilny rozwój i pewność prawa dla ich potencjalnych założycieli oraz członków.

Zainteresowanych zachęcamy również do przeczytania artykułu o korzyściach płynących z działania w formie spółdzielni energetycznej: Spółdzielnie energetyczne.Sprawiedliwa transformacja zaczyna się lokalnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *