Informacja prasowa o raporcie Instytutu Sobieskiego pt. „Energetyka jądrowa dla Polski”.

Czas czytania: 5 minuty

page1image66698688

Warszawa, dn. 27 listopada 2020 r.

Informacja prasowa o raporcie Instytutu Sobieskiego pt. „Energetyka jądrowa dla Polski.page1image185861632

Autorzy raportu (szczegółowe bio i kontakt do autorów znajduje się na końcu raportu):

• dr Paweł Gajdapage1image185873920

• Wojciech Gałoszpage1image185868928

• Urszula Kuczyńskapage1image185880704

• Anna Przybyszewskapage1image185879936

• Adam Rajewskipage1image185884736

• Łukasz Sawickipage1image185878592page1image185885888

Instytut Sobieskiego , który powstał w 2003 roku jest jednym z najstarszych polskich think-page1image185885312

Niniejszy raport powstał, ponieważ:

  1. transformacja energetyczna Polski jest jednym z najważniejszych wyzwań do 2050 roku
  2. widzimy potrzebę podejmowania szybkich działań na rzecz ochrony klimatu – jest to wyzwanie cywilizacyjne
  3. raport odpowiada na toczącą się debatę publiczną wśród trzech środowisk: rządowym, naukowym i biznesowym
  4. jest to merytoryczny głos w dyskusji wyjaśniający szanse na rozwój Polski
  5. raport wyjaśnia potencjalne obawy budowy elektrowni jądrowych i precyzyjniewyjaśnia, dlaczego jest to bezpieczne rozwiązanie dla obywateli

tanków wspierających idee dla Polski

Implementacja energetyki jądrowej w ramach synergii z OZE jest jedyną realną ścieżką, która umożliwi szybkie i sprawne osiągnięcie neutralności klimatycznej. Połowa krajów Unii Europejskiej (w tym Polska) wykorzystuje, lub ma zamiar rozwijać energetykę jądrową, w ramach szybszego i efektywnego programu dekarbonizacji. Na początku października 2020 r., Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie aktualizacji Programu polskiej energetyki
jądrowej (PPEJ). Celem programu jest budowa oraz oddanie do eksploatacji elektrowni jądrowych, o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GW. Niniejszy raport, podzielony na 6 części, odzwierciedla poszczególne aspekty wdrażania i funkcjonowania energetyki jądrowej, w tym odniesienie ich do warunków polskich.W raporcie można znaleźć nawiązanie do dyskusji, czy energia jądrowa powinna być traktowana tak samo jak „brudne” technologie, czy też jest źródłem czystej energii, wywierającej znacznie mniejszą presję na środowisko. Niezrozumienie energetyki jądrowej, w tym związane z nią obawy, wynikają ze złożoności zagadnień, które jednocześnie poruszają wiele wątków – technicznych, ekonomicznych, politycznych, społecznych, środowiskowych i innych.

page1image66813168page1image66843856

Projekt jest współfinansowany ze środków NIW-CRSO w ramach Programu PROO.page2image63472448

debacie towarzyszącej publikacji raportu udział wzięli:

  • Minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. Strategicznej InfrastrukturyEnergetycznej
  • prof. Szymon Malinowski, fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego
  • dr hab. Robert Zajdler, ekspert Instytutu Sobieskiego ds. energetyki
  • Tomasz Nowacki, Dyrektor Departamentu Energetyki Jądrowej w MinisterstwieKlimatu i Środowiska
  • Adam Rajewski, Politechnika Warszawska – w imieniu wszystkich autorówzaprezentował najważniejsze tezy i rekomendacje płynące z raportu, powiedział: „Energetyka jądrowa jest jednym z narzędzi dostępnych w arsenale środków, jakie ludzkość ma do walki ze zmianami klimatu. Nie możemy zapominać, że energetyka jądrowa, tak w Polsce jak i gdziekolwiek indziej, to nie jest sztuka dla sztuki, to nie może być zabawa dla inżynierów, to jest środek do osiągnięcia pewnego celu. Tym celem jest zdekarbonizowany system energetyczny”.
Minister Piotr Naimski powiedział, że „Określiliśmy w programie jądrowym warunki, które chcemy, by spełniał partner, z którym będziemy się wiązali na długie lata. Chcemy, by to był partner, który dysponuje sprawdzoną technologią, (…) który z nami zainwestuje i będzie z nami nie tylko budował elektrownie, ale będzie w fazie operacyjnej, aż do zakończenia ich działalności. Chcemy partnera, który będzie ponosił razem z Polską ryzyko dotyczące fazy operacyjnej i biznesowej przedsięwzięcia. Partner miałby mieć trochę mniej niż połowę udziałów w przedsięwzięciu. Podział ryzyka, także ryzyka finansowego, jest bardzo ważny. (…) Chcemy, by odpowiedzialność i finansowanie były podzielone od początku do końca. Takiego partnera szukamy, takich możliwości nie ma dużo”.Minister Naimski przypomniał, że ze stroną amerykańską została podpisana umowa międzyrządowa dotycząca przygotowania oferty dla Polski. „Firmy amerykańskie, przy użyciu amerykańskich funduszy, przygotują w perspektywie końca przyszłego roku ofertę dla Polski, która będzie na poziomie technicznym i na poziomie konstrukcji finansowych do rozpatrzenia przez polski rządKoszt projektu jądrowego będzie przedmiotem negocjacji biznesowych. Rząd wielkości znamy. To około 30 mld USD, jeśli mówimy o całym projekcie
20-letnim, czyli 6 reaktorów o mocy 6-9 GW. Po stronie Polski koszt wynieść może ok. 15 mld USD, czyli ok. 70 mld PLN”.Prof. Szymon Malinowski zwrócił uwagę na czynnik czasu: “Ważna jest budowa elektrowni jądrowej. Musimy korzystać ze wszystkich możliwych narzędzi, aby zredukować emisję gazów cieplarnianych do zera do 2050 r. – zarówno z energetyki odnawialnej (OZE) jak i energetyki jądrowej. Zwłaszcza, że one się uzupełniają. Innych technologii – wydajnych, tanich i nieszkodliwych dla środowiska – wciąż nie mamy”.

page2image66501456page2image66487104

Projekt jest współfinansowany ze środków NIW-CRSO w ramach Programu PROO.page3image66489392

Tomasz Nowacki „Raport jest głosem eksperckim reprezentującym holistyczne podejście do tematu energetyki jądrowej, którego niewątpliwie brakuje w polskiej debacie publicznej. Jest to jedyna ekspertyza poruszająca jednocześnie kwestie: ekonomiczne, społeczne, bezpieczeństwa, energetyczne, ale też kwestie środowiskowe i to mnie bardzo cieszy. Jest bardzo różna argumentacja, za tym żeby wdrażać energetykę jądrową. Absolutnie argumentem za budową elektrowni jądrowych w Polsce jest bezpieczeństwo energetyczne, które podkreślał Pan Minister Naimski, a także kwestie klimatyczne i środowiskowe, które bardzo cennie ujął Pan Profesor Malinowski. Tych powodów jest więcej, np. ekonomia – długieperspektywie czasowej energetyka jądrowa jest jednym z najtańszych źródeł energii, które przyczynią się do stabilizacji cen. W dalszej perspektywie warto pochylić się nad tematem regulacji europejskich dotyczących atomu.

Filip Seredyński, członek zarządu IS podkreślił, że „Energetyka jądrowa jest bezpieczna, gwarantuje stabilne i niezawodne źródło energii, jest jednym z najtańszych źródeł energii, w istotny sposób wspiera osiągnięcie neutralności klimatycznej, korzystanie wpływa na gospodarkę i pozytywnie wpływa na bezpieczną pozycję Polski na arenie międzynarodowej”.page3image186014848

Partnerem raportu są: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Polska Sieć Elektroenergetyczna oraz Narodowy Instytut Wolności.

Link do debaty znajduje się na fanpage Instytutu Sobieskiego: Instytut Sobieskiego – Filmy (facebook.com)

Raport i infografika dostępne są na naszej stronie internetowej: Energetyka jądrowa dla Polski – Instytut Sobieskiego

Dodatkowe informacje/Umawianie na wywiady: angelika.gieras@sobieski.org.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków NIW-CRSO w ramach Programu PROO.

Z jednej strony mamy traktatowepage3image186018496

obowiązki do wspierania energetyki jądrowej, a z drugiej mamy pewną wstrzemięźliwość instytucji Unii Europejskiej czy brak realizacji postanowień traktatowych i promocję innychpage3image186010816

źródeł energii”.page3image186022144page3image186009856page3image186008128page3image186022528page3image66491472page3image66486896

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *