Sprawiedliwa Transformacja w polskim sektorze energetycznym

Czas czytania: 2 minuty

Sprawiedliwa Transformacja w polskim sektorze energetycznym

Polska energetyka zmienia się na na naszych oczach. Chociaż jest to banalne stwierdzenie, to wydaje się , że polscy politycy nie dostrzegają przemian. Europejska polityka energetyczna, nastawiona na ochronę środowiska, wspiera rozwój OZE. Decyzje zapadłe w Brukseli sprawiają, że węgiel nie jest już od dawna opłacalny, co widać po wynikach polskich spółek energetycznych. W polskim parlamencie padają różne daty całkowitego odejścia od węgla, pojawiają się pomysły zastąpienia go gazem czy atomem w miksie energetycznym.

Zmiany w sektorze energetycznym oraz wygaszanie roli węgla w polskiej gospodarce wpłyną na losy całego społeczeństwa. Górnicy oraz pracownicy elektrowni węglowych boją się utracić miejsca pracy i szansy na prowadzenie godnego życia. Z drugiej strony jednak, musimy mieć na uwadze losy przyszłych pokoleń – postępująca degradacja środowiska może w końcu zagrozić istnieniu nie tylko przyszłym mieszkańcom Polski ale i całej ludzkości. Dlatego ważne jest aby przemiany polskiego sektora energetycznego nastąpiły w duchu sprawiedliwej transformacji ( ang just transition).

Pojęcie Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition)

Sprawiedliwa Transformacja w energetyce powinna być pojmowana jako  strategia działań państwa, nakierowana na zabezpieczenie losów  przyszłych pokoleń ale odnosząca się jednocześnie do kwestii kosztów społecznych i ochrony pracowników branży energetycznej, w taki sposób, aby nie zostali oni pozostawieni na pastwę losu i mechanizmów wolnego rynku. Zarządzanie zmianami w sektorze energetycznym wymaga zapewnienia współpracy i komunikacji wszystkich zaangażowanych stron. Aby skutecznie przeprowadzić sprawiedliwą transformację, polscy przedstawiciele polityki i biznesu  muszą  jasno zakomunikować schyłek ery węgla brunatnego i kamiennego, zamiast nie mydlić społeczeństwu oczy perspektywą 200 lat wydobycia „ czarnego złota”.  Zapewni to czas pracownikom  branży energetycznej, a szczególnie górnictwa  na przygotowanie się do zmian.

Działania na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

  1. Wprowadzenie instytucji Rzecznika Przyszłych Pokoleń.
    Polityka w Polsce jest prowadzona jedynie w perspektywie 4 letniej. Politycy, z każdego kąta parlamentu, podejmują najczęściej  takie działania które mogą im zapewnić stanowisko posła lub senatora w kolejnej kadencji. Powinien powstać niezależna instytucja  w postaci, ombudsmana który strzegłby interesów przyszłych Polek i Polaków.
  2. Współpraca między administracją rządową i samorządową w obszarze programów szkoleniowych dla byłych pracowników sektora górniczego.
  3. Zmiany w systemie ubezpieczeniach społecznych w celu ułatwienia przechodzenia pracowników branży górniczej do innych sektorów.
  4. Wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw, współpracujących z uczelniami wyższymi, tworzących stałe, wysokiej jakości miejsca pracy w regionach górniczych.

Podsumowanie

Polska sprawiedliwa transformacja w sektorze energetycznym powinna być oparta na współpracy wszystkich zainteresowanych stron, zamiast masowej ochrony miejsc pracy w sektorze górniczym poprzez wspieranie upadających firm czy kopalń. Polskie społeczeństwo nie może być zakładnikiem interesu górników, jednakże nie mogą oni zostać pozostawieni samym sobie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *